خدمات

تسهیل‌گری

برنامه‌ریزی مشارکتی و اقدامات اجتماع‌محور

راه‌اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محله‌ای و نیز کارگزاری خدمات برون‌سپاری شده توسط بخش عمومی و دولتی با تمرکز بر خدمات نوسازی، خدمات ثبتی حقوقی و …

شهرسازی

برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و طراحی شهری

تهیه طرح‌های توسعه شهری، تهیه‌ی طرح‌های توجیهی و امکان‌سنجی فنی – اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار
ساماندهی صنایع و مشاغل
طرح‌های ویژه مناطق آزاد و ویژه تجاری، صنعتی و گردشگری

معماری

طراحی معماری، طراحی نما و معماری منظر

طراحی نما، جداره و بدنه‌سازی – طراحی منظر و محوطه‌آرایی، طراحی و اجرای فضای سبز و طراحی منظر – مطالعات معماری و طراحی فاز ۰، ۱ و ۲ – تهیه‌ی طرح‌های مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای

مرمت

مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی و ارزشمند

آسیب‌شناسی بنا و تهیه‌ی طرح بهسازی و مقاوم‌سازی – تهیه و نظارت بر طرح مرمت – تهیه‌ی طرح بهسازی و سامان‌دهی بافت‌های کهن و ارزشمند و حفاظت از بافت‌های تاریخی و میراث معماری